„Bale w karnawale” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Bale w karnawale”

  • poznały opowiadanie M. Majewskiej, pt. „Żaba na balu karnawałowym”, na podstawie którego uczyły się asertywności i upewniły się, że każdy ma prawo do tego, by mieć swoje zdanie
  • na podstawie, teatrzyku sylwet, pt. „Magiczne słowo” dowiedziały się, że używanie form grzecznościowych w codziennym życiu jest niezbędne
  • utrwaliły poznane litery i poznały podczas zabaw nowe litery l, L oraz u, U /dzieci starsze i chętne dzieci młodsze/
  • doskonaliły poprawną wymowę i słuch fonematyczny
  • rozwijały myślenie przyczynowo – skutkowe podczas układania historyjki obrazkowej
  • rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność dłoni podczas malowania maseczek karnawałowych, rysowania kredką i pisakiem po śladzie oraz kolorowania w konturach
  • doskonaliły umiejętność klasyfikowania i przeliczania elementów
  • doskonaliły poczucie rytmu i umiejętność reagowania na zmianę tempa i dynamiki
  • utrwaliły umowy zawarte w grupowym Kodeksie Przedszkolaka