„Chcę być matematykiem” – zajęcia w grupie Pszczółek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Pszczółek” realizowały temat „Chcę być matematykiem”

  • dowiedziały się dlaczego umiejętność liczenia jest bardzo ważna w życiu
  • rozwijały umiejętności matematyczne – rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych płaskich, poznawanie pojęć dotyczących następstw czasu, rozwijanie umiejętności liczenia i poznawanie cyfr /dzieci chętne/ oraz kodowanie i odkodowywanie informacji
  • na podstawie wybranych bajek dowiedziały się o tym, jak zgodnie bawić się z kolegami i przestrzegać praw kolegów i koleżanek; uczyły się asertywności i tolerancji
  • poznały nową piosenkę i doskonaliły umiejętność gry na wybranych instrumentach
  • doskonaliły sprawność dłoni, m.in. podczas malowania farbami wodnymi, lepienia z plasteliny, wykonania niespodzianki dla pań, kolorowania, naklejania mozaiki…
  • ćwiczyły umiejętność zapamiętywania krótkich tekstów
  • wzbogacały słownictwo i wypowiadały się na temat ilustracji
  • rozwijały umiejętności samoobsługowe
  • upewniły się o konieczności dbania o porządek w sali