„Chcę mieć ładny uśmiech” – zajęcia w grupie Pszczółek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Pszczółek” realizowały temat „Chcę mieć ładny uśmiech”

  • dowiedziały się, że mleko jest bardzo zdrowe i ma duży wpływ na zdrowe zęby a tym samym na uśmiech
  • poznały cykl produkcyjny „Skąd się bierze mleko”
  • poznały informacje o pracy dentysty i upewniły się o konieczności mycia zębów
  • obejrzały inscenizację bajki, która upewniła je, że tylko wspólna zgodna zabawa może być powodem uśmiechu na buziach wszystkich uczestników
  • oddzielały obrazki przedstawiające złe zachowanie od tych, pokazujących zachowania poprawne i wypowiadały się na temat obrazków
  • doskonaliły umiejętność liczenia i nabywały umiejętność kontynuowania rytmu brakującymi elementami
  • rozwijały poczucie rytmu oraz umiejętność swobodnego poruszania się przy muzyce
  • doskonaliły sprawność dłoni, m.in. podczas lepienia z plasteliny, malowania farbami wodnymi, wycinania, darcia papieru, kolorowania, zabawy drucikami kreatywnymi
  • upewniły się, że należy dzielić się z innymi i przestrzegać prawa wszystkich dzieci do zabawy