„Co się zmienia jesienią” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Co się zmienia jesienią”

  • wzbogaciły wiadomości na temat cech charakterystycznych jesieni
  • rozwijały logiczne myślenie podczas składania obrazków z części, rozwiązywania zagadek, opowiadania o obrazkach
  • rozwijały zainteresowanie literami podczas układania imienia z liter, wyodrębniania takich samych liter, np. w imionach kolegów
  • rozwijały zainteresowania plastyczne i sprawność dłoni podczas stemplowania
    z wykorzystaniem materiału naturalnego – liści, kolorowania, nawlekania drewnianych koralików na sznurek…
  • tańczyły przy spokojnej muzyce z wykorzystaniem kolorowych chustek szyfonowych
  • uczyły się odkodowywać informacje i liczyć ze zrozumieniem /ze stopniowaniem trudności – dzieci chętne miały możliwość wykorzystania cyfr a nawet liczb /
  • uczyły się zgodnie współpracować w parze i w małym zespole