„Czekamy na Mikołaja” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Czekamy na Mikołaja”

  • poznały historię świętego Mikołaja i dowiedziały się, że warto pomagać innym
  • słuchały bajek o świętym Mikołaju i na ich podstawie, oceniały postępowanie bohaterów i wypowiadały się na temat właściwego i złego zachowania
  • na podstawie utworu, pt. „Rozgniewany węgielek” A. Sekory, poznały informacje na temat pracy górnika i upewniły się, że nie wolno nikomu sprawiać przykrości
  • dowiedziały się, jaki sposób ogrzewania mieszkań jest dobry dla środowiska naturalnego
  • doskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową i usprawniały dłonie podczas malowania sylwety Mikołaja, ozdabiania papierowej choinki, wykonania bałwanka z drewnianych krążków
  • nauczyły się inscenizować ruchem piosenkę, pt. „Mikołaj z czerwonym nosem”
  • rozwijały umiejętność zgodnej pracy w towarzystwie kolegów