„Czyim domem jest łąka?” – zajęcia tygodniowe w grupie Biedronek

W dniach 6-10 maja, dzieci z grupy Biedronek poszerzały swoją wiedzę przyrodniczą na temat łąki, jej mieszkańców i roślin. Dowiedzieliśmy się jakie zwierzęta mieszkają na łące oraz które są tylko gośćmi na łące. Poznaliśmy rośliny rosnące na łące, jednocześnie utrwalając zasady bezpieczeństwa w stosunku do nieznanych roślin. Poznaliśmy również rośliny trujące, na które szczególnie trzeba uważać. Podczas zabaw rozwijaliśmy umiejętności językowe, matematyczne i muzyczne. Rozwijaliśmy również umiejętności plastyczne z wykorzystaniem metody Edukacja przez Ruch, dzieci poznały nowe pojęcie plastyczne „fala” i wykorzystując je wykonały pracę plastyczną „żabka na wodzie”.