Dbajmy o naszą planetę

W dniu 5 czerwca dzieci z grupy „Motyli”, „Myszek” i „Biedronek” obchodziły Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną na temat środowiska naturalnego i wpływu człowieka na środowisko oraz uczestniczyły w pogadance na temat sposobów ratowania naszej planety. Nasi mali miłośnicy przyrody wykazali się wiedzą, pomysłowością i chęcią pomocy. W związku z chęcią ratowania naszej planety dzieci układały Kodeks Ekologa i obiecały przestrzegać go. Podczas zabaw dzieci uczestniczyły w quizie, rozwiązywały zagadki, uczyły się segregować śmieci, wykonały ciekawe prace z tzw. nieużytków. Podczas spaceru „sprzątały świat” i podziwiały piękno naszego środowiska. Głównym celem obchodów Dnia Ochrony Środowiska było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostrzeganie piękna otaczającej przyrody i kształtowanie postawy proekologicznej.