„Dlaczego w marcu jest jak w garncu?” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Dlaczego w marcu jest jak w garncu?”

  • poznały utwór M. Strękowskiej-Zaremby, pt. „W marcu jak w garncu” i na jego podstawie dowiedziały się co oznacza w/w przysłowie
  • rozwijały mowę bawiąc się w teatr z wykorzystaniem sylwet
  • sadziły cebulkę i uczyły się dbać o jej wzrost
  • rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność dłoni podczas wykonywania obrazka do przysłowia „W marcu jak w garncu”, rysowały symbole pogody i wykonały kalendarz pogody, przygotowały laurkę dla mamy z okazji Dnia Kobiet
  • poznały cyfrę 7 i doskonaliły umiejętność liczenia według indywidualnych możliwości
  • utrwalały nazwy pór roku i poznały nazwy dni tygodnia
  • poznały piosenkę, pt. „Marcowe przewroty” i bawiły się inscenizując jej tekst i grając na instrumentach
  • doskonaliły umiejętność zgodnego współdziałania w zabawie