„Dzieci całego świata”- zajęcia dydaktyczne w grupie Biedronek

Ubiegły tydzień przyniósł dzieciom wiele atrakcji w związku z realizacją bloku tematycznego dotyczącego dzieci, a więc:

  • Rozwijaliśmy mowę wypowiadając się na temat swoich marzeń
  • Rozwijaliśmy sprawność manualną tworząc metodą orgiami Bociana z okazji Dnia Bociana Białego
  • Układaliśmy wyrazy z sylab
  • Odbyliśmy wycieczkę do kina Helios w Pile
  • Obchodziliśmy kolorowo i sportowo Dzień Dziecka