„Dzieci świata” – zajęcia w grupie Myszek

W dniach 29.05-02.06 oraz 05.06-06.06 dzieci z grupy Myszek podczas codziennych zajęć i zabaw wzbogacały wiedzę na temat dzieci z całego świata. Poznaliśmy wygląd i inne cechy charakterystyczne dzieci z różnych krajów, utrwalilismy pojęcie tolerancji i akceptacji, rozwijaliśmy umiejętności językowe, matematyczne, muzyczno-rytmiczne oraz wykonaliśmy pracę plastyczną w grupach „dzieci świata”.