„Gdzie mieszkają zwierzęta?” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Gdzie mieszkają zwierzęta?”

  • poznały utwór, pt. „Zwierzęta w Afryce” B. Szelągowskiej, na podstawie którego poznały nazwy i wygląd zwierząt żyjących na sawannie
  • dowiedziały się, dlaczego zwierzęta mieszkają także w ZOO
  • obejrzały prezentację multimedialną na temat „Kto mieszka w ZOO” oraz „Co jedzą zwierzęta egzotyczne?”
  • poznały cyfrę 9 oraz doskonaliły umiejętność liczenia i dobierania właściwej cyfry do elementów zbioru /według indywidualnych możliwości dzieci/
  • podczas zabawy matematycznej doskonaliły orientację w przestrzeni i posługiwały się pojęciami wewnątrz, na zewnątrz
  • rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność dłoni podczas wykonania pracy „Hipopotam” z elementami papieroplastyki oraz wykonania papugi z papierowego talerzyka, malowania rybek z wykorzystaniem kolorowej bibuły, wycinania, kolorowania…
  • doskonaliły poczucie rytmu z wykorzystaniem piosenki, pt. „Mała małpka”
  • rozwijały umiejętność zgodnej współpracy w małym zespole