„Jak być bezpiecznym?”- tydzień w grupie Myszek

W tygodniu od 11 do 15 września realizowaliśmy tematykę związaną z bezpieczeństwem. Przedszkolaki:

  • utrwalały zasady bezpieczeństwa dotyczące zabaw i pobytu w przedszkolu
  • utrwalały numery alarmowe i pojazdy uprzywilejowane
  • poznały zawartość apteczki „Pierwszej Pomocy”
  • wycinały i sklejały wg wzoru karetkę pogotowia
  • poznały podstawowe znaki drogowe
  • omawiały zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • utrwalały sygnalizatory świetlne
  •  wybrały się na spacer w celu utrwalenia umiejętności bezpiecznego spacerowania i przechodzenia przez pasy