„Jak być bezpiecznym?” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Jak być bezpiecznym?”

  • na podstawie bajki, pt. „Zuzia zgubiła się” L. Schneider dowiedziały się, jak ważna jest znajomość nazwiska i adresu oraz do kogo mogą zwrócić się, by uzyskać pomoc
  • poznały piosenkę, pt. „Numer 112” dzięki której utrwaliły numer alarmowy 112 i dowiedziały się, jak ważne jest wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia
  • uczyły się bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych i utrwaliły znaczenie świateł na sygnalizatorze
  • doskonaliły myślenie przyczynowo – skutkowe podczas układania historyjki obrazkowej
  • rozwijały zainteresowanie literami podczas układania podpisów z liter /według wzoru/ i umieszczały je pod sylwetą odpowiedniego pojazdu specjalistycznego
  • rozwijały logiczne myślenie i spostrzegawczość wzrokową podczas składania obrazka z części /dzieci młodsze – 6 elementów, dzieci starsze 8 – elementów/
  • rozwijały zainteresowania plastyczne i sprawność dłoni podczas wypełniania plasteliną kropek na sylwecie motyla, kolorowania sylwety Pyrka…
  • rozwijały umiejętność klasyfikowania przedmiotów ze względu na podane cechy, np. szybki-wolny, mały-duży, szeroki-wąski
  • poznały obowiązki dyżurnego