„Jak dać przedmiotom drugie życie?” – zajęcia tygodniowe w grupie Motyli

W dniach od 26.06 do 30.06 dzieci z grupy motyle realizowały blok tematyczny „Jak dać przedmiotom drugie życie?”. W tym czasie dzieci:
– utrwaliły pojęcie recyklingu
-poznały sposoby na ponowne odzyskiwanie odpadów
-tworzyły własną zabawkę 
-doskonaliły umiejętność segregowania śmieci
-przeliczały posegregowane odpady i porównywały liczebność zbiorów
-grały w ekologiczną grę
-rozwijały ogólną sprawność fizyczną