„Jak dać przedmiotom drugie życie?” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Jak dać przedmiotom drugie życie?”

  • poznały utwór, pt. „Drugie życie przedmiotów” M. Czoik-Nowickiej, na podstawie którego dowiedziały się jak wiele zabawek można wykonać z tzw. „nieużytków”
  • dowiedziały się co to jest recykling i ekologia
  • obejrzały prezentację multimedialną na temat „Nasza planeta” i dowiedziały się, jakie działania człowieka są niebezpieczne dla środowiska naturalnego
  • ułożyły „Kodeks Ekologa” i podjęły próby ratowania naszej planety podczas sprzątania najbliższego otoczenia
  • doskonaliły umiejętność przeliczania przedmiotów i dobierania właściwej cyfry /według indywidualnych możliwości dzieci/
  • rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność dłoni podczas wykonania motylka z wykorzystaniem rolki od papieru toaletowego, ćwiczeń grafomotorycznych
  • doskonaliły poczucie rytmu z wykorzystaniem piosenki, pt. „Prezenty dla Ziemi”
  • kształtowały postawę proekologiczną