„Jak jesienią dbać o zdrowie?”- tydzień w grupie Myszek

W tygodniu od 2 do 6 października dzieci z grupy Myszek realizowały tematykę związaną ze zdrowiem. Przedszkolaki: 

  • poznały literę „A” 
  • utrwalały cyfrę 1 
  • kształtowały nawyki prozdrowotne 
  • utrwalały piramidę żywienia 
  • utrwalały nazwy i wygląd owoców rosnących w sadzie 
  • wykonały pracę plastyczną „Jesienne przetwory” 
  • segregowały owoce ze względu na rodzaj i przeliczały zbiory