„Jak żyrafa myje szyję?”- tydzień w grupie Myszek

W tygodniu od 10 do 14 czerwca realizowaliśmy tematykę związaną ze zwierzętami sawanny. Przedszkolaki: 

  • zapoznały się z sawanną i jej zwierzętami 
  • utrwalały ciekawostki na temat zwierząt żyjących na sawannie 
  • obejrzały film edukacyjny o sawannie 
  • łączyły zwierzęta w pary rozwijając spostrzegawczość 
  • rozwiązywały zagadki słowne o zwierzętach 
  • czytały globalnie nazwy zwierząt i dopasowywały je do ilustracji 
  • wykonały pracę plastyczną „Lew” 
  • brały udział w zadaniach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej 
  • utrwalały umiejętność przeliczania w zakresie 10