„Jesień w sadzie i w ogrodzie” – tydzień w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Jesień w sadzie i w ogrodzie”

 • rozpoznawały i nazywały wybrane warzywa i owoce oraz nazywały przetwory z owoców i warzyw
 • wzbogaciły wiedzę na temat przygotowań ludzi do zimy
 • przygotowały sałatkę z warzyw
 • poznawały najbliższe otoczenie podczas wycieczek zwracając uwagę na piękno jesiennej przyrody
 • wzbogacały słownictwo i usprawniały narządy artykulacyjne
 • rozwijały logiczne myślenie podczas składania obrazków z części
 • rozwijały sprawność dłoni i umiejętność posługiwania się nożyczkami
 • wykorzystywały w pracy plastyczno-technicznej materiał przyrodniczy zgromadzony w kąciku przyrody
 • uczyły się nowego tańca w parze przy piosence, pt. „Polka prawdziwa”
 • doskonaliły orientację w przestrzeni: przed, za, obok, po prawej stronie
 • bezpiecznie posługiwały się nożem
 • utrwaliły numery alarmowe i uczyły się udzielać pierwszej pomocy