„Jesienne zmiany w przyrodzie” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Jesienne zmiany w przyrodzie”

  • utrwaliły charakterystyczne cechy jesieni i zwróciły uwagę na piękno jesiennej przyrody
  • dobierały odpowiednie ilustracje do poszczególnych pór roku
  • rozwijały wiarę we własne możliwości i uczyły się doprowadzać rozpoczętą pracę do końca
  • poznawały nowe techniki plastyczne
  • usprawniały dłonie podczas malowania farbami przez folię z wykorzystaniem paluszków lub całej dłoni, wyklejania obrazka plasteliną, wykonywania liska z papierowych elementów…
  • rozwijały umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi
  • poznały cechy charakterystyczne figur geometrycznych płaskich – trójkąta, kwadratu i prostokąta
  • porównywały nastrój i tempo utworów muzycznych – kujawiaczka i poleczki
  • upewniły się, że należy dbać o wspólną własność i odkładać zabawki na wyznaczone miejsce