„Jestem przedszkolakiem” – zajęcia w grupie Pszczółek

W minionym tygodniu dzieci z grupy Pszczółek realizowały temat pt. a podczas którego:

 • integrowały się z dziećmi
 • układały przebieg dnia w przedszkolu na podstawie ilustracji
 • przezwyciężały nieśmiałość i nawiązywały kontakty z rówieśnikami
 • poznały zasady panujące w grupie na podstawie ilustracji
 • utrwalały znajomość swojego znaczka/imienia, odszukując go na tablicy i przyczepiając pszczółkę
 • tworzyły kodeks grupy w widocznym miejscu
 • nazywały podstawowe kolory, rozpoznawały kształt podstawowych figur geometrycznych
 • wyklejały piłkę skrawkami papieru
 • świętowały „ Dzień kropki”
 • segregowały przedmioty ze względu na przynależność do grup zabawek
 • rozróżnia wielkości duży-mały, przelicza elementy
 • podejmowały próby przedstawienia się na forum grupy
 • poznały podstawowe zwroty grzecznościowe: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • odróżniały dobre zachowanie od złego na podstawie scene
 • rozwijały umiejętność zgodnej zabawy
 • rytmicznie poruszały się przy muzyce