„Karnawał” – zajęcia tygodniowe w grupie Myszek

Miniony tydzień w grupie Myszek odbył się pod hasłem Karnawał. Podczas codziennych zajęć i zabaw dzieci dowiedziały się co to jest Karnawał, skąd się wziął oraz na czym polega. Podczas zabaw z karnawałowymi atrybutami doskonaliliśmy umiejętności i kompetencje komunikacyjne i matematyczne. Rozwijaliśmy umiejętności muzyczne i plastyczne. Dzieci dowiedziały się również jak przebiega karnawał w innych krajach, poznały cechy szczególne zabaw karnawałowych na świecie oraz poznały podstawowy krok taneczny Samby.