„Każde dziecko chce być szczęśliwe” – zajęcia w grupie Pszczółek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Pszczółek” realizowały temat „Każde dziecko chce być szczęśliwe”

  • obejrzały teatrzyk sylwet, pt. „Dwaj przyjaciele” na podstawie utworu H. Bechlerowej i dowiedziały się, jak powinien zachowywać się przyjaciel
  • obejrzały film edukacyjny, pt. „Dzieci świata”, by poznać warunki życia dzieci w innych stronach świata
  • upewniły się, że dzieci na całym świecie mają takie same prawa, które powinny być przestrzegane
  • wzbogacały słownictwo oraz wypowiadały się na temat ulubionych zabaw, swoich obowiązków w domu…
  • usprawniały narządy mowy dzięki ćwiczeniom oddechowym i zabawom artykulacyjnym
  • podczas zabaw przy muzyce rozwijały poczucie rytmu i słuch muzyczny
  • doskonaliły sprawność dłoni podczas wykonania kolażu, nt. „Szczęśliwa kraina”, malowania farbami, lepienia z plasteliny, wycinania, kolorowania
  • upewniły się, że każde dziecko ma prawo do zabawy, poczucia bezpieczeństwa – koniecznością jest przestrzeganie praw kolegów