„Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?” – zajęcia tygodniowe w grupie Biedronek

W minionym tygodniu 8-12 stycznia, dzieci z grupy Biedronek, poszerzały swoje wiadomości dotyczące pomagania zwierzętom w  czasie zimy. Poznaliśmy ptaki, które zimują w Polsce oraz te, które przylatują do Polski na zimę, dowiedzieliśmy się, które zwierzęta zapadają w sen zimowy, a które są zimą aktywne i jak radzą sobie z trudnymi zimowymi warunkami. Poznaliśmy sposoby oraz produkty, którymi można dokarmiać zwierzęta i ptaki. Poznaliśmy również zawód leśniczego oraz wykonaliśmy tłuszczowy pokarm dla ptaków. Rozwinęliśmy umiejętności językowe – poznaliśmy literę „j, J”; matematyczne – poznaliśmy zapis cyfrowy liczby 8; plastyczne – wykonaliśmy pracę plastyczną „geometryczny karmnik” podczas której doskonaliliśmy umiejętności wycinania i układania obrazka z figur geometrycznych zgodnie z wzorem.