„Kto pracuje w przedszkolu?” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Kto pracuje w przedszkolu?”

  • wzbogaciły wiedzę na temat pracy nauczyciela, dyrektora przedszkola, kucharza oraz osób dbających o porządek w przedszkolu
  • upewniły się o konieczności szanowania pracy innych ludzi
  • rozwijały wiarę we własne możliwości
  • usprawniały dłonie podczas malowania farbami, wyklejania obrazka plasteliną, stemplowania z wykorzystaniem stempli z ziemniaków…
  • doskonaliły umiejętność liczenia /według indywidualnych możliwości/
  • rozwijały poczucie rytmu i umiejętność swobodnego poruszania się przy muzyce
  • uświadomiły sobie konieczność przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim