„Kto to taki: mama mamy, tata taty?” – zajęcia tygodniowe w grupie Biedronek

W minionym tygodniu 15-19 stycznia, podczas codziennych zabaw kierowanych, dzieci z grupy Biedronek bawiły się z tematem Babci i Dziadka. Utrwaliliśmy nazwy poszczególnych członków rodziny oraz drzewo genealogiczne. Rozwijaliśmy umiejętności matematyczne – zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9, plastyczne – wykonanie laurki dla babci i dziadka, muzyczne i językowe – poznanie litery „y, Y” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.