„Leśne lizawki” – kółko zainteresowań w grupie Pszczółek

Podczas ostatniego kółka zainteresowań, dzieci z grupy Pszczółek wykonywały zabawę badawczą, podczas której utrwaliły stany skupienia wody oraz dowiedziały się o trudnościach dotarcia do jej źródeł podczas zimy, ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne, naprzemienny mróz i odwilże. Aby uzupełnić składniki minerale i zapobiec chorobom zwierząt wykłada się w lesie tzw. „lizawki”, która rozpuszcza się pod wpływem wilgoci i spływa po słupku. Zwierzęta chętnie ją zlizują. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zapoznawały się ze śladami, pozostawianymi przez zwierzęta a następnie je odciskały. Było to dla dzieci bardzo pouczające spotkanie, ukazujące istotę dokarmiania zwierząt zimą.