„Lisek” – zabawa plastyczna w grupie Motyli

Podczas kółka zainteresowań dzieci poznały podstawowe wiadomości na temat wyglądu i życia lisa. Następnie obserwowały sposób wykonania liska z papierowych elementów. Po zabawie paluszkowej przystąpiły do pracy i cierpliwie przyklejały kolejne elementy pracy. Wiele dzieci wykonało pracę samodzielnie i z dumą prezentowało swoje dzieło. Nasze popołudniowe zabawy zakończyły się wesołą zabawą z wykorzystaniem szarf – „Lisie ogonki”. Celem zabaw było nie tylko usprawnianie dłoni, ale też nabywanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu, radzenia sobie z trudnościami oraz rozwijanie wiary we własne możliwości.