Mali strażnicy przyrody – zajęcia tygodniowe w grupie Myszek

W minionym tygodniu 17-21 kwietnia, dzieci z grupy Myszek poruszały tematy przyrodnicze związane z naszą planetą Ziemią. Dzieci dowiedziały się co to jest las, jakie lasy występują w naszym kraju oraz do czego ludziom są potrzebne drzewa. Rozwinęły swoją dotychczasową wiedzę na temat segregacji śmieci i recyklingu doskonaląc przy tym swoje umiejętności matematyczne oraz wykonując pracę plastyczną „kolorowe pojemniki” podczas której doskonaliły umiejętność posługiwania się nożyczkami i wycinania. Nie zabrakło również zabaw muzycznych podczas których dzieci stworzyły recyklingową orkiestrę. Rozwijaliśmy także umiejętności komunikatywne i językowe oraz poznaliśmy kolejną literę alfabetu „F, f”.