„Marcowa pogoda” – tydzień w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy Żabek realizowały temat kompleksowy pt. „Marcowa pogoda” podczas którego:

 • wzbogaciły wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
 • nazywały zjawiska atmosferyczne pojawiające się w marcu
 • poznały przysłowie „W marcu jak w garncu”
 • poznały zmiany zachodzące w przyrodzie w marcu
 • rozwijały koncentrację uwagi
 • utrwaliły zasady dbania o zęby
 • rozwijały sprawność narządów mowy i prawidłowego oddychania
 • rozwiązywały zagadki słowne
 • wykonywały improwizację ruchową do muzyki
 • grały na instrumentach
 • poznały zawód dentysty oraz logopedy