„Marcowa pogoda” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy Żabek realizowały temat kompleksowy pt. „Marcowa pogoda” podczas którego:

  • wzbogaciły wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
  • nazywały zjawiska atmosferyczne pojawiające się w marcu
  • poznały przysłowie „W marcu jak w garncu”
  • poznały zmiany zachodzące w przyrodzie w marcu
  • rozwijały koncentrację uwagi
  • nabywały umiejętność mazania wałeczkiem
  • dorysowywały słoneczne promienie
  • doskonaliły sprawność motoryki małej