Mass media – zajęcia tygodniowe w grupie Myszek

Drugi tydzień nowego roku w grupie Myszek odbył się pod tytułem Mass Media. Dzieci dowiedziały się jakie mamy źródła przekazu (telewizja, internet, gazeta), poznały różnice w telewizorach na przestrzeni lat, dowiedziały się co to jest internet i do czego służy. Podczas codziennych zabaw rozwijaliśmy umiejętności i kompetencje językowe, matematyczne, muzyczne i plastyczne. Wykonaliśmy także pracę plastyczną „gazetowy kolaż” podczas której doskonaliliśmy umiejętność wycinania i rozwijaliśmy kreatywność.