Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w grupie Motyli

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w grupie motyli odbył się 20 listopada w ramach akcji organizowanej przez UNICEF. 20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W grupie zostały  przeprowadzone  zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz  odbyły się rozmowy na temat praw dzieci. Dzieci również kolorowały ilustracje z wybranymi przez siebie prawami. Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.