„MIESZKAŃCY ŁĄKI” – ZAJĘCIA W GRUPIE ŻABEK

W drugim tygodniu maja przedszkolaki z grupy Żabek omawiały tematykę pt. „Mieszkańcy łąki” podczas którego:

 • odpowiadały całym zdaniem na temat opowiadania
 • dostrzegały ważną rolę barw zwierząt dla ich życia i przetrwania
 • nazywały mieszkańców łąki: motyl, żaba, pszczoła, biedronka
 • zrozumiały, że należy szanować zwierzęta i rośliny
 • zrozumiały, że owady mogą być niebezpieczne dla człowieka i nie należy ich dotykać
 • podejmowały próbę rytmicznego kreślenia na białej kartce pionowych kresek do muzyki z wykorzystaniem zielonych kredek
 • naklejały na kartkę sylwetę biedronki, doklejając brakujące kropki
 • składały biedronkę według pokazu nauczyciela
 • obchodziły Dzień Przyjaciela
 • poznały pojęcie przyjaźni
 • wyrażały swoją opinię o postępowaniu innych
 • rozróżniały zachowania prawidłowe od nieprawidłowych
 • utrwaliły kodeks przedszkolnych zasad
 • doskonaliły umiejętność uważnego słuchania poleceń
 • sprawnie kołysały się w rytm muzyki wykorzystując wstążki
 • doskonaliły umiejętność obrotu wokół własnej osi
 • posługiwały się określeniami: na, pod, obok, nad
 • doskonaliły umiejętność przeliczania owadów