„Mijają dni i miesiące”- zajęcia dydaktyczne w grupie Myszek

W pierwszym tygodniu stycznia 2023 roku dzieci z grupy Myszek zapoznały się z tematem mijających dni i miesięcy. Dzieci utrwaliły nazwy pór roku, poznały nazwy miesięcy oraz nauczyły się dni tygodnia. Ponadto dzieci poznały sposób odmierzania czasu, poznały rodzaje zegarów. Podczas zajęć rozwijały swoje umiejętności matematyczne, muzyczne, komunikacyjne oraz plastyczne – wykonały pracę plastyczną „Zegar”.