„Moi przyjaciele – kot i piesek” – zabawa plastyczna w grupie Motyli

Podczas zabaw dzieci wzbogaciły wiedzę na temat pracy weterynarzy, a następnie poznały sposób wykonania pieska i kotka z pasków papieru. Dzieci wykonywały czynności według pokazu i podpowiedzi nauczyciela. Dowiedziały się, że do wykonania ciekawych prac wystarczą nawet skrawki papieru i bogata wyobraźnia. Dzieci doskonaliły sprawność dłoni, dbały o estetykę pracy i rozwijały umiejętność koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu. Uczyły się doceniać pracę kolegów oraz rozwijały empatię do zwierząt.