„MOJA GRUPA” – ZAJĘCIA W GRUPIE PSZCZÓŁEK

W drugim tygodniu września dzieci z grupy Pszczółek realizowały temat pt. „Moja grupa” podczas którego:

 • poznały pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu
 • opowiadały na podstawie obrazków co robimy w przedszkolu
 • poznały plan dnia w przedszkolu
 • poznały rytmiczną organizację dnia
 • przyporządkowywały poszczególne czynności do właściwej pory dnia
 • reagowały na ustalone sygnały
 • uczestniczyły w zabawie przy piosence
 • wskazywały u siebie i nazywały części ciała
 • liczyły poszczególne części ciała
 • rozwijały umiejętności matematyczne
 • powtarzały wiersz doskonaląc koordynację słuchowo – ruchową
 • prawidłowo trzymały kredkę
 • doklejały brakujące części ciała w odpowiednim miejscu
 • kolorowały nie wykraczając poza kontur
 • nazywały podstawowe kolory – 3 latki oraz kolory pochodne – 4 latki