„Moje supermoce czyli co już umiem” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały temat „Moje supermoce czyli co już umiem”

  • na podstawie wiersza, pt. „Moje zalety” I. Fabiszewskiej wypowiadały się na temat rzeczy, które potrafią wykonać samodzielnie i tych których chcą nauczyć się
  • wzbogaciły wiadomości na temat zmysłów i emocji jakie może odczuwać człowiek
  • rozwijały logiczne myślenie i ciekawość poznawczą
  • doskonaliły myślenie przyczynowo – skutkowe podczas układania historyjki obrazkowej
  • oglądały i nazywały dary jesieni zgromadzone w naszym kąciku przyrody – żołędzie, kasztany, szyszki, kukurydza, dynie…
  • rozwijały zainteresowania plastyczne i sprawność dłoni podczas wykonania pracy plastycznej „Słoneczniki”, kolorowania, układania kompozycji z małych elementów…
  • rozwijały umiejętność kodowania i odkodowywania informacji podczas zabaw kolorowymi kubeczkami i matą do kodowania
  • na podstawie bajki psychoedukacyjnej o sroczce Migotce utrwaliły zasady właściwego zachowania w przedszkolu