„Moje zmysły” – tydzień w grupie Żabek

W ostatnim tygodniu dzieci z grupy Żabek realizowały temat pt. „Moje zmysły” podczas którego:
  • wydłużały czas uwagi poprzez wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania
  • zapoznawały się z poszczególnymi zmysłami: wzroku, węchu, smaku, słuchu, dotyku
  • dopasowywały zdjęcia reprezentujące 5 zmysłów, rozwijając przy tym umiejętność klasyfikacji
  • uczestniczyły w zabawach rozwijających poszczególne zmysły
  • z zaciekawieniem i pełnym skupieniem pokonywały kolejne etapy ścieżki sensorycznej
  • kształtowały świadomość własnego ciała
  • układały domino sensoryczne, dopasowując do siebie odpowiednie faktury
  • świętowały Dzień Dyni