„Na co czeka Pani lato?”- tydzień w grupie Myszek

W tygodniu od 17 do 21 czerwca poruszaliśmy tematykę związaną z latem. Przedszkolaki:

  • układały z liter wyraz „lato”
  • utrwalały oznaki lata
  • rozwijały umiejętność przeliczania w zakresie 10
  • oglądały film edukacyjny o lecie
  • rozwijały umiejętność starannego kolorowania
  • brały udział w zabawach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
  • wykonały pracę plastyczną „Słońce”