„NA, POD, OBOK, ZA, KAŻDY Z NAS TO ZNA” – KÓŁKO MATEMATYCZNE W GRUPIE PSZCZÓŁEK

W ostatnią środę kwietnia dzieci grupy Pszczółek w czasie kółka matematycznego realizowały temat „Na, pod, obok, za, każdy z nas to zna” podczas którego: 

  • rozwijały orientację przestrzenną
  • posługiwały się wyrażeniami na, pod, obok, za w sytuacjach zadaniowych
  • rozróżniały określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, obok, przede mną, między
  • poruszały się w przestrzeni zgodnie z poleceniami
  • układały przedmioty zgodnie z poleceniem