„Niby tacy sami, a jednak inni”- tydzień w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy Motyli realizowały temat kompleksowy podczas którego:

  • wysłuchały i odpowiadały zdaniem na pytania do tekstu
  • poznały różne narodowości i ich szczególne cechy
  • kolorowały obrazek według podanego wzoru
  • uczestniczyły w wycieczce do kina
  • poznały znaczenie słowa „tolerancja”
  • malowały dłonie farbą, odbijały wokół kuli ziemskiej
  • rozwijały umiejętność posługiwania się nożyczkami
  • brały udział w zabawach na powietrzu z okazji Dnia Dziecka
  • dokonywały pomiarów, określały kto z nich jest wyższy, niższy