„Pierwszy raz w przedszkolu” – zajęcia w grupie „Żabek”

W minionym tygodniu dzieci z grupy Żabek realizowały temat kompleksowy pt. „Pierwszy raz w przedszkolu” podczas którego:

 • zapoznawały się z wyglądem sali
 • przedstawiały się swoim rówieśnikom
 • integrowały się z kolegami i koleżankami
 • uczestniczyły w zabawach muzyczno – ruchowych
 • rozpoznawały i odszukiwały obrazek ze swoim znaczkiem
 • wskazywały przedmioty/ zabawki znajdujące się w sali
 • wykonywały pracę plastyczną z wykorzystaniem farb pt. „Żabka”
 • rozwijały sprawność ruchową podczas zabaw
 • wzmacniały poczucie rytmu
 • puszczały bańki mydlane
 • spacerowały w ogrodzie przedszkolnym, czerpały radość ze wspólnych zabaw
 • rozwijały umiejętność uważnego słuchania oraz skupiania uwagi
 • kształtowały prawidłowe nawyki i umiejętności z zakresu higieny rąk.