„Piłka, piłeczka” – kółko zainteresowań w grupie Żabek

Dnia 24 października w grupie Żabek odbyły się kolejne zajęcia w ramach kółka zainteresowań, którego celem jest rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci. Podczas zabaw z wykorzystaniem piłek, dzieci doskonaliły umiejętność celnego rzutu i poprawnego chwytu, kształtowały prawidłową postawę, wyrabiały płynność ruchów oraz poprawiały szybkość i zwinność. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem i skupieniem pokonywały przygotowany tor przeszkód. Wspólne zabawy dały dzieciom wiele satysfakcji i radości.