„Płynie czas” – zajęcia tygodniowe w grupie Biedronek

Pierwszy tydzień Nowego Roku w grupie Biedronek wprowadził dzieci w temat przemijania czasu. Podczas zajęć i zabaw kierowanych dzieci dowiedziały się który rok się skończył, a który zaczął oraz poznały tradycje noworoczne. Dowiedziały się jak mierzymy czas, poznały historię powstawania przyrządów do mierzenia czasu oraz funkcje zegara, nauczyły się odczytywać pełne godziny na zegarze. Poznaliśmy Baśń o „Dwunastu miesiącach”, utrwalając nazwy miesięcy i ich kolejność, utrwaliliśmy nazwy pór roku oraz nazwy i kolejność dni tygodnia. Wykonaliśmy pracę plastyczną „Zegar” rozwijając umiejętności grafomotoryczne. Poznaliśmy kolejną literę alfabetu „U, u”.