„Pomocnicy Mikołaja – kółko zainteresowań w grupie Żabek

We wtorek 12 grudnia dzieci z grupy Żabek uczestniczyły w kolejnym kółku sportowo – ruchowym podczas którego doskonaliły następujące umiejętności: dobierania się w pary, biegania w różnych kierunkach na dźwięk tamburyna szybko, na dźwięk bębenka – wolno, tworzenia zaprzęgów ustawiając się jedno za drugim oraz przechodzenia na czworakach slalomem pomiędzy pachołkami. Nieodłącznym elementem wykonywanych zadań było rozwijanie umiejętności czekania na swoją kolej, szybkiej reakcji na sygnał słowny oraz wdrażanie do bezpiecznego poruszania się. We wszystkich ćwiczeniach można było zaobserwować wielkie zaangażowanie dzieci, a na ich twarzach widać było uśmiech.