„PTASIE POWROTY” – ZAJĘCIA W GRUPIE ŻABEK

W minionym tygodniu dzieci z grupy Żabek realizowały temat kompleksowy pt. „Ptasie powroty” podczas którego:

 • słuchały, wskazywały i nazywały oznaki nadchodzącej wiosny
 • rozwijały umiejętność wypowiadania się na temat opowiadania
 • poznały wybrane ptaki powracające wiosną z ciepłych krajów
 • globalnie czytały wyrazy: bocian, jaskółka, kukułka
 • wykonały pracę według wzoru
 • nazywały wykonanego ptaka
 • rozpoznawały i nazywały zebrane instrumenty: flet, dzwonki chromatyczne naciskane, kastaniety, janczary
 • recytowały tekst piosenki
 • wygrywały dźwięk w podany sposób przez nauczyciela
 • grały na wybranym instrumencie
 • poznały na czym polega praca dentysty
 • poznały podstawowe zasady higieny jamy ustnej
 • klasyfikowały produkty na te które są dobre dla naszych zębów, a które nie