„Skąd wiemy, że mija czas” – zajęcia w grupie Motyli

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Motyli” realizowały drugą część tematu „Skąd wiemy, że mija czas”

  • na podstawie opowiadania „Nieudana zamiana” B. Szelągowskiej upewniły się, że czasu nie można cofnąć
  • wzbogaciły słownictwo związane z czasem i przemijaniem: teraz, potem, przedtem; godzina, minuta, sekunda
  • utrwaliły nazwy pór dnia oraz nazwy pór roku i czytały globalnie ich nazwy
  • poznały nazwy miesięcy – przeliczały je i próbowały dopasować do odpowiedniej pory roku /z wykorzystaniem ilustracji/
  • rozwijały logiczne myślenie oraz spostrzegawczość wzrokową i słuchową
  • doskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową i usprawniały dłonie podczas wykonania pracy na temat „Zima” z wykorzystaniem ciemnych kartek papieru i białej kredy, malowania z wykorzystaniem patyczków kosmetycznych
  • poznały tekst piosenki, pt. „Sto lat babciu, sto lat dziadku”
  • poznały układ taneczny z pomponami i laseczkami
  • rozwijały umiejętność skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu