„ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA” – ZAJĘCIA W GRUPIE MYSZEK

W minionym tygodniu dzieci z grupy Myszek realizowały temat pt. „Świąteczne przygotowania”
w czasie którego:

– wysłuchały opowiadania „O istocie Bożego Narodzenia” w czasie którego poznały świąteczne rekwizyty związane ze Świętami Bożego Narodzenia; zrozumiały, że istotą Bożego Narodzenia jest to aby ludzie zasiedli do wigilijnego stołu w zgodzie i miłości

– obchodziły „Dzień guzika” w czasie którego segregowały guziki wg podanej przez nauczyciela cechy: kształtu, koloru, liczba oczek; układały z guzików różne obrazki; grały w grę pchełki

– poznały literę „z” małą i wielką drukowaną oraz pisaną; wybierały obrazki których nazwa rozpoczyna się głoską „z”; odczytywały wyrazy zawierające na początku głoskę „z”

– wzięły udział w „Choinkowej lekcji ciszy” w czasie której przeliczały zgromadzone bombki, wyjaśniały wartości zapisane na bombkach, poznały świąteczne wartości związane ze Świętami Bożego Narodzenia 

– poznały różne rodzaje choinkowych ozdób

– określały długość łańcucha posługując się określeniem: długi – krótki, najdłuższy – najkrótszy

– klasyfikuje łańcuchy ze względu na kolor

– poszerzały wiedzę o nazwę kolorów: złoty, srebrny