Teatrzyk „Dzwonnik z Notre Dane”

We wtorek 4.06 do naszego przedszkola przyjechali aktorzy, którzy zaprezentowali teatrzyk pod tytułem „Dzwonnik z Notre Dame”. Udział w tym wydarzeniu brały wszystkie grupy dzieci. Poznały historię Quasimodo, który znalazł schronienie w katedrze i nie mógł jej opuszczać. Młody chłopak marzył jednak o życiu wśród ludzi i pomimo swojego odstraszającego wyglądu zebrał się na odwagę biorąc udział w festiwalu błaznów. Tym samym spełnił swoje marzenie. Było to głównym przesłaniem teatrzyku, który tym samym przyniósł wiele wrażeń i emocji.