„To już zima” – zajęcia w grupie Żabek

W minionym tygodniu dzieci z grupy Żabek realizowały blok tematyczny pt. „To już zima”, podczas którego:

  • utrwalały znajomość pór roku – zimy i jej cech
  • brały udział w zabawach muzyczno – ruchowych
  • wypowiadały się zdaniem prostym
  • wykonały pracę plastyczną pt. „Zimowy obrazek”, z wykorzystaniem folii bąbelkowej
  • określały tempo piosenki: wolna – szybka
  • rozwijały umiejętność rytmicznego grania na instrumentach